ដបទឹកដោះគោ បំបៅដូចម្មជាតិក្បាលបឺតហូចេញល្មម សំរាប់ទារកចាប់ពី 0ខែទ្បើងទៅ Chicco-150 ml

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Chicco

- ផលិតនៅ៖ ប្រទេសអ៊ីតាលី

- ប្រភេទ ៖ ដបទឹកដោះគោសំរាប់ទារក និងកូនក្មេង

- ល្អសំរាប់ទារកចាប់ពីអាយុ 0ខែទ្បើងទៅ

-ក្បាលបឺតងាយស្រួលអោយទារកបឺត

- មានសន្ទះការពារកាត់បន្ថយការលេបខ្យល់ចូលពោះដែលធ្វើអោយទារកឈឺពោះ ឬចុកពោះ

- ក្បាលដបងាយស្រួលប្តូរពីការបៅសុដន់ម្តាយមកដប

- ក្បាលដបធ្វើឡើងពីស៊ីលីខុន (Silicone)100% ធ្វើអោយមានលក្ខណះទន់

- ម៉ាត់ដបធំទូលាយងាយស្រួលលាងសំអាត

- មិនមានសារធាតុ  BPA នៅក្នុងក្បាលដបដែលធ្វើអោយប៉ៈពាល់ដល់សុខភាពទារក

- ក្បាលបឺតហូចេញយឺត សំរាប់ទារកទារកចាប់ពី 0ខែទ្បើងទៅ

- ដបផលិតពី Polypropylene ដែលរឹងស្វិត និងធន់និងកំដៅបានល្អ

-ចំណុះ ៖ 150ml