កន្ត្រៃកាត់ក្រចកទារកឬកូនក្មេងចាប់ពី 0ខែទ្បើងទៅ

$7.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក Chicco 

- ផលិតនៅ៖ ប្រទេសអ៊ីតាលី

- ប្រភេទ ៖ កន្ត្រៃកាត់ក្រចកទារ ឬទារកចាប់ពី 0ខែទ្បើងទៅ

- កន្ត្រៃធ្វើពីដែកអ៊ីណុក មានផ្ទៃមុខកោងងាយស្រួលកាត់

- មានគម្របការពារអនាម័យនៅពេលឈប់ដែលប្រើ។