ម៉ូទ័រស្វាន និងសំលៀង តួត្រង់

$32.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 *ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​  AKP-NC605

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ ម៉ូទ័រស្វាន និងសំលៀងតួត្រង់  

- កម្លាំងចូល : 200W

- ទំហំផ្ល៖ 38លី(mm)

- ទំហំក្បាលចាប់ ៖ 6,5លី(mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm)៖ 2000ជុំ

- ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖   2.7x0.6x0.6តឹក

- ទំងន់ ៖ 1.1 គីទ្បូ

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង 3ឆ្នាំលើសេវាកម្ម