ម៉ូទ័រខាត់សំលៀង តួត្រង់

$36.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​  AKP-NC907

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ ម៉ូទ័រខាត់សំលៀងត្រង់  ឬម៉ូ័ទ័រសំលៀងសីតួត្រង់​ 

- កម្លាំងចូល : 240W

- ទំហំផ្លែ៖ 38លី(mm)

- ទំហំក្បាលចាប់ ៖ 6លី(mm)

- ល្បឿនជុំទទេរក្នុថ1នាទី(rpm)៖ 27000ជុំ

- ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖   3.28x0.63x0.63តឹក

- ទម្ងន់ ៖ 1.1 គីទ្បូ

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង 3ឆ្នាំលើសេវាកម្ម