ម៉ូទ័រឆាប1តឹក​ វ៉ាត់ធំ1200W

$42.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

- ម៉ូដែល៖  AKP-NC987H

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖ ម៉ូទ័រឆាប ឬ ម៉ូទ័រខាតដែក

- កម្លាំងចូល ៖ 1200W

-  ទំហំផ្លែ៖ 1តឹក(100mm)

- ល្បឿនជុំទទេរក្នុថ1នាទី(rpm)៖ 11000ជុំ

- ទម្ងន់ ៖ 1.5 គីទ្បូ

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង 3ឆ្នាំលើសេវាកម្ម