ម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 7សេះ NIKATEC-NCT1G95D

$901.00

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC 

- ម៉ូឌែល ៖ AKZ-NCT1G95D

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖   ម៉ាស៊ីនភ្ជួរដី ឬម៉ាស៊ីនរាស់ដី ឬម៉ាស៊ីនភ្ជួររាស់ដី

- ទំហំកម្លាំងម៉ាស៊ីន៖ 7សេះ(Hp)

- ប្រភេទប្រេងម៉ាស៊ីន៖ ម៉ាស៊ូត

- ទំហំភ្ជួរទទឹង៖ 8តឹត-1ម៉ែត្រ (800mm-1m)

- ជំរៅក្នុងដី៖ 1.5-3តឹក( ​ 150-300mm)

- ប្រអប់លេខ៖ ខ្សែពាន + ច្រវ៉ាក់ម៉ាស៊ីន

-ទំហំរូបរាងពិត (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖4.7x 7.8 x6.6តឹក(  470x780 x660mm)

- ទំងន៉សរុប៖   137 Kg

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

- ធានាជួសជុលរយៈពេល 1ឆ្នាំ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម់

**ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល

- ឬ សូមចុចទស្សនាវីឌីអូផលិតផលពិតនៅទីនេះ៖ http://bit.ly/38Qbnms