ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទ REMAX RC-108i

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖   RC-108i

- ផលិតផល៖ ៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឆ្នាំងសាក់ ដុយសាក ឌុយសាក 

-សមស្របសំរាប់៖ ទូរស័ព្ទច្រើនម៉ូឌែល

-ប្រវែងខ្សែ ៖ 1មែត្រ(1m)

-អំពែ ៖ 2.1A

-ផ្ទេទិន្នន័យ ៖  480Mb/s