ឆ្នាំងសាក់ទូរស័ទ្ទ REMAX RC-108a

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖   RC-108a

- ផលិតផល៖ ៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឆ្នាំងសាក់ ដុយសាក ឌុយសាក USB Type-C Smart Phone.

-ប្រវែងខ្សែ ៖ 1មែត្រ(1m)

-អំពែ ៖ 2.1A

-សមស្របសំរាប់៖ ទូរស័ព្ទច្រើនម៉ូឌែល

-USB Type-C Smart Phone.

-Huawei 

-P9, P9 plus 

-Samsung 

-S8, S8 plus, Note 8 

-9, S9 Plus, Note 9

-Xiaomi -M note2

-Mi max2