ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដី​ (ជ្រើងដំរី)

$1,553.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​   AKM-HCR70

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  បង្ហាប់ដី​ (ជ្រើងដំរី)

- កំលាំងម៉ាស៊ីន ៖ 3​ សេស

- ប្រភេទម៉ាស៊ីន ៖ សាំងសុទ្ធ

- កំលាំងបង្ហាប់ ៖  72គីទ្បូ

- មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងប ន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម(មិនគិតឈ្នួលថ្លៃជួសជុលគិតតែថ្លៃគ្រឿងបន្លាស់)