វែនតាសុវត្ថិភាព ពណ៌ស

$5.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​   AKH-DWG

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  វែនតាពាក់ការពារសុវត្ថិភាព