ញញួរដងខ្មៅ

$4.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​   AKH-SHMUSA

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  វែនតាផ្សា