កៅទ្បាក់យោង (នីកាថិច) 1តោន​

$52.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

*ម៉ាក ៖ NIKATEC

-​ ម៉ូដែល៖​   AKH-SCB1T

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  កៅឡាក់យោង

- ប្រវែងខ្សែលើក ៖  4.75លីx2.7ម៉ែត្រ

- ប្រវែងខ្សែទាញ ៖  6លី x3ម៉ែត្រ