ម៉ូទ័រស្វាន 16 លី ឆ្វេងស្តាំ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​ AKP-NC819

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រស្វាន ឬ ម៉ូទ័រចោះទម្លុះ

- កំលាំង ៖ 710W 

* សមត្ថភាពចោះទម្លុះ៖

  - ចោះទម្លុះដែក៖ 16លី(16mm)

  - ចោះទម្លុះឈើ ៖ 25លី(25mm)

  - ចោះទម្លុះបេតុង ៖ 13លី(13mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 2800ក្នុង1មួយនាទី 

- ទម្ងន់ ៖ 1.6 គីទ្បូ

-ទំហំរូបរាង (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖  2.3តឹក

* ធានាជួសជុលរយៈពេល 4 ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់ និង ៣ឆ្នាំលើសេវាកម្ម