ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បានសាកឆាប់ពេញប្រហែល1.5 ម៉ោងមានរុន្ធដោត USB 2

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖  NRCC-217

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- មានរុន្ធដោតសាកថ្មUSB ៖ ចំនួន 02 

-Input Voltage : 5V/2A

-Output Voltage : 5V/2.4A

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABS ស្វិត និងដុតមិនឆេះ 

- មានមុខងាសាកថ្មឆាប់ពេញ ប្រហែល 1.5ម៉ោង ពេញ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 0.65 តឹក(6.5cm)

-ទទឹង ៖ 0.35តឹក(3.5cm)

-កំពស់ ៖ 0.35តឹក(3.5cm)

-ទម្ងន់ ៖ 46.5g