ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន REMEX RCC-210 មានរុន្ធដោត02

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖  RCC-210

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABS ស្វិត និងដុតមិនឆេះ 

-Input Voltage  ៖ 12V-24V

-Output Voltage ៖ 5V/2.1A

- មានរុន្ធដោតUSB សំរាកសាកថ្ម 02

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 0.545 តឹក(5.45cm)

-ទទឹង ៖ 0.33 តឹក(3.3cm)

-កំពស់ ៖ 0.33 តឹក(3.3cm)

-ទម្ងន់ ៖ 25g