ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន Remax CC-201 មានរុន្ធដោត02

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូឌែល ៖  CC-201

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- ពណ៍ ៖ ស

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABS ស្វិត និងដុតមិនឆេះ 

-Input: DC 12-24V

-Output : 5V-2.1A

- មានរុន្ធដោតUSB សំរាកសាកថ្ម 02

- សាកថ្មឆាបពេញ

-ទម្ងន់ ៖ 100g