ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន Remax RCC-208 មានរុន្ធដោត02

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូឌែល ៖  RCC-208 

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- ពណ៍ ៖ ស

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABSស្វិតដុតមិនឆេះ និង PC

-មានភ្លើង LED បង្ហាញពីសុខភាពអាគុយទ្បាន

-Input: DC 12-24V

-Output : 5V-1A/3.4A

- មានរុន្ធដោតUSB សំរាកសាកថ្ម 02

- សាកថ្មឆាបពេញ

- សាកថ្មអោយមិនធ្វើអោយក្តៅ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 0.6 តឹក(7.4cm)

-ទទឹង ៖ 0.22 តឹក(4.2cm)

-កំពស់ ៖ 0.22 តឹក(2.2cm)

-ទម្ងន់ ៖ 34g