ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន Remax RCC-206 មានរុន្ធដោត02

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូឌែល ៖  RCC-206

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABSស្វិតដុតមិនឆេះ និង PC

-Input: 12-24V 

-Output: DC 5V 2.4A 

- មានរុន្ធដោតUSB សំរាកសាកថ្ម 02

- សាកថ្មឆាបពេញ

- សាកថ្មអោយមិនធ្វើអោយក្តៅ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 0.62 តឹក(6.2cm)

-ទទឹង ៖ 0.28 តឹក(2.8cm)

-កំពស់ ៖ 0.28 តឹក(2.8cm)