ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន Remax RCC-102 មានរុន្ធដោត01 និងមានភ្ជាប់ជាមួយខ្សែសាក2ក្នុង1

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូឌែល ៖  RCC-102 

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABSស្វិតដុតមិនឆេះ និង PC

-Input: DC 12-24V 

-Output: DC5V-2.1A(MAX) 

- មានភ្ជាប់មកជាមួយខ្សែប្រវែង01ម៉ែត្រសំរាប់សាកថ្ម

-ខ្សែសាកមួយអាចសាកបានទូស័ព02ម៉ូឌែលIPhone និង Android Phnone

-ទម្ងន់ ៖ 40.8g