ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន Remax RCC-211 មានរុន្ធដោត01 និងមានភ្ជាប់ជាមួយខ្សែសាក2ក្នុង1

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖  RCC-211

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឌុយសាកថ្មទូរស័ព្ទក្នុងទ្បាន 

- វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតពីជ័រ ABSស្វិតដុតមិនឆេះ និង PC

- មាន02ពណ៌ ៖ ខៀវ លឿង ខ្មៅ 

-Output Voltage: 5V-2.1A MAX

-Input Voltage: DC 12-24V

- មានរុន្ធដោតUSB សំរាកសាកថ្ម 01

- មានខ្សែសាកមួយខ្សែដែលអាចសាក់បានទាំង Iphone និង Android 

- មានភ្លើង LED 

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 0.63 តឹក(6.3cm)

-ទទឹង ៖ 0.25តឹក(2.5cm)

-កំពស់ ៖ 0.25តឹក(2.5cm)