ឧបករណ៍ចាប់មូស

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖  RT-MK03    

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឧបករណ៍ចាប់មូស សំលាប់មូស

*ពត៌មានផលិតផល

-ប្រើជាមួយភ្លើង (V) : 220V

-កំលាំងភ្លើង ៖ 5W

-ផលិតចេញពីប្រភេទជ័រ ABS រឹងស្វិតល្អ និងប្រធន់

*លក្ខណៈពិសេសផលិតផល៖

-តំណើរការ ស្ងប់ស្ងាត់ល្អ មិនមានសំលេងរំខាន់

-មិនប៉ៈពាលដល់សុខភាព

-ងាយស្រួលប្រើ មិនមានវិទ្យុសកម្មប៉ៈពាលដល់សុខភាព

-មិនមានផ្សែង ខ្លឹន ឬសំលេង

-បិតនិងបើកដោយការទាញខ្សែ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 18cm

-ទទឹង ៖ 12  cm

-កំពស់ ៖ 

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីមើលពិនិត្យភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល