ឧបករណ៍ចាប់មូស MK02

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ REMAX

- ម៉ូដែល ៖  RT-MK02    

- ផលិតផល៖ ហុងកុង 

- ប្រភេទ៖ ឧបករណ៍ចាប់មូស សំលាប់មូស

*ពត៌មានផលិតផល

-ផលិតពី៖ ជ័រ ABS រឹងម៉ា និងស្វិតល្អប្រើធុន

-មានប្រសិទ្ធភាព ៖ 20 មែត្រការ៉េ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 13.5cm

-ទទឹង ៖ 13.5 cm

-កំពស់ ៖ 18.3cm

**ចំនុចពិសេស

- សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីមើលពិនិត្យភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល