ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង ម៉ូឌែលYZH-005 ពណ័សថ្លារាងមូល

$20.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ YZH

- ម៉ូដែល ៖ YZH-005

- ប្រភេទ៖ ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង រាងមូល

-វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតចេញពីជ័រ PS

- ពណ៍ ៖ សថ្លា

-លក្ខណៈលំអិត៖ 

-រាងមូល

-អាចបង្វិលបាន​៖ 360ដឺក្រេ

-ទម្ងន់ផលិតផល ៖ 1.28 គីទ្បូ

-ផ្ទុកទំងន់បាន​ ៖ 10  គីទ្បូ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 25 cm(2.5តឹក)

-ទទឹង ៖ 25  cm(2.5តឹក)

-កំពស់ ៖ 34 cm(3.4តឹក)