ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង ម៉ូឌែល YZH-006 រាងរង្វង់សថ្លា

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ YZH

- ម៉ូដែល ៖ YZH-006

- ប្រភេទ៖ ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង រាងរង្វង់

-វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតចេញពីជ័រ PS

- ពណ៍ ៖ សថ្លា

-លក្ខណៈលំអិត៖ 

-អាចបង្វិលបាន360ដឺក្រេ

-ទំនង់ផលិតផល ៖ 1.2 គីទ្បូ

-ផ្ទុកទំងន់បាន​ ៖ 10  គីទ្បូ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 26 cm(2.6តឹក)

-ទទឹង ៖ 26 cm(2.6តឹក)

-កំពស់ ៖ 42 cm(4.2តឹក)