ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង ម៉ូឌែលYZH-007 ពណ៍សថ្លាមាន៤ថត

$20.00

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ YZH

- ម៉ូដែល ៖  YZH-011

- ប្រភេទ៖ ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង មានថត

-វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតចេញពីជ័រ PS

- ពណ៍ ៖ សថ្លា

-លក្ខណៈលំអិត៖ 

-ទំនង់ផលិតផល ៖ 2 គីទ្បូ

-ផ្ទុកទំងន់បាន​ ៖ 10  គីទ្បូ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 31 cm(3.1តឹក)

-ទទឹង ៖ 19  cm(1.9តឹក)

-កំពស់ ៖ 17 cm(1.7តឹក)