ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង ម៉ូឌែល YZH-011 ពណ័សថ្លា

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក ៖ YZH

- ម៉ូដែល ៖  YZH-011

- ប្រភេទ៖ ប្រអប់ដាក់គ្រឿងសំអាង 

-វត្ថុធាតុដើម ៖ ផលិតចេញពីជ័រ PS

- ពណ៍ ៖ សថ្លា

-លក្ខណៈលំអិត៖ 

-ទំនង់ផលិតផល ៖ 1.9 គីទ្បូ

-ផ្ទុកទំងន់បាន​ ៖ 10  គីទ្បូ

*ទំហំរូបរាងពិត 

-បណ្តោយ ៖ 37 cm(3.7តឹក)

-ទទឹង ៖ 23.5  cm(2.35តឹក)

-កំពស់ ៖ 42 cm(4.2តឹក)