ម៉ូទ័រឆាបដែកBOSCH ទំហំ1តឹក កំលាំង900វ៉ាត់

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ូទ័រឆាបដែកBOSCH ទំហំ1តឹក កំលាំង900វ៉ាត់

*ម៉ាក ៖ Bosch 

- ម៉ូដែល៖  GWS 900-100S

- ផលិតផល៖ អាទ្បឺម៉ង

- ប្រភេទ៖ ម៉ូទ័រឆាប

- កម្លាំងចូល ៖ 900W

-  ទំហំផ្លែ៖ 1តឹក(100mm)

- ល្បឿនជុំទទេរក្នុថ1នាទី(rpm)៖ 2.800ជុំ ដល់ 11.000ជុំ(អាចសារ៉េល្បឿនបាន)

-ទំហំម៉ូទ៏រ បណ្តោយ  ទទឹង  កំពស់ (2.8តឹក ,0.73តឹក ,​​1តឹក )

- ទម្ងន់ ៖ 1.9 គីទ្បូ

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល ១ឆ្នាំ លើគ្រឿងបន្លាស់

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=D3-es-FMD64