ម៉ូទ័រស្វានBOSCH 6.5លី

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ូទ័រស្វានBOSCH 6លី

* ម៉ាក : BOSCH 

-​ ម៉ូដែល៖​ GBM 320

- ផលិតផល៖ អាទ្បឺម៉ង

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រស្វាន ឬ ម៉ូទ័រចោះទម្លុះ

- កំលាំង ៖  320W

* សមត្ថភាពចោះទម្លុះ៖

  - ចោះទម្លុះដែក៖ 6.5លី(6.5mm)

  - ចោះទម្លុះឈើ ៖ 13លី(13mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 0-4200ជុំ​ ក្នុង1មួយនាទី 

- ទម្ងន់ ៖ 1គីទ្បូ

-ទំហំរូបរាង (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖  (2.04តឹក ,0.58តឹក ,​​1.74តឹក )

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល ១ឆ្នាំ លើគ្រឿងបន្លាស់

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=MaNNwdfOXQE