ម៉ូទ័រBOSCH ស្វានបុក 3តង់ 20លី

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ូទ័រBOSCH ស្វានបុក 3តង់ 20លី

* ម៉ាក : BOSCH 

-​ ម៉ូដែល៖​ GBH 2-20DRE

- ផលិតផល៖ អាទ្បឺម៉ង

- ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រស្វាន ឬ ម៉ូទ័រចោះទម្លុះ

- កំលាំង ៖  600W

-កំលាំងបុកបំបែក ៖ 0-1.7J

* សមត្ថភាពចោះទម្លុះ៖

  - ចោះទម្លុះដែក៖ 13លី(13mm)

 - ចោះទម្លុះអាលុយមីញ៉ូម៖ 13លី(13mm)

  - ចោះទម្លុះឈើ ៖ 4-20លី(20mm)

- ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 0-4400ជុំ​ ក្នុង1មួយនាទី 

- ទម្ងន់ ៖ 2.3គីទ្បូ

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល ១ឆ្នាំ លើគ្រឿងបន្លាស់

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=XHeSiFny3jw