ម៉ូទ័រកាត់ដែក 3.5តឹក BOSCH

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ូទ័រBOSCH កាត់ដែកផ្លែ​3.55តឹក

* ម៉ាក : BOSCH 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ GCO​ 220

-  ផលិតផល៖ អាទ្បឺម៉ង

-  ប្រភេទ៖  ម៉ូទ័រកាត់ដែក

-  កំលាំង ៖  2,200W

* សមត្ថភាពកាត់ដែកបាន៖

- កាត់រាងចតុកោណកែងមុំ 0°៖ ​100x196លី(mm)

- កាត់រាងការ៉េមុំ 0°៖ 119x119លី(mm)

- កាត់ដែកមុខរាងអក្សរ L​មុំ 0°៖ 130x130លី(mm)

- កាត់ភ្ចាប់ជ្រុងរាងចតុកោណកែងមុំ 45°៖ 107x115លី(mm)

- កាត់ភ្ចាប់ជ្រុងរាងការ៉េមុំ 45°៖ 110x110លី(mm)

- កាត់ភ្ចាប់ជ្រុងដែកមុខរាងអក្សរ L​មុំ 45°៖ 115x115លី(mm)

-  ល្បឿនជុំទទេរ(rpm) ៖ 0-3,800 ជុំ​ ក្នុង1មួយនាទី 

- ផ្លែកាត់ទំហំ ៖ 3.55តឹក

- រុនផ្លែកាត់ ៖ 25.4លី(mm)

-  ទម្ងន់ ៖ 15 គីទ្បូ

* ទំហំរូបរាង 

-  បណ្តោយ ៖ 5.2 តឹក

-  ទទឹង      ៖ 2.56 តឹក

-  កំពស់     ៖   5 តឹក

-  មានការធានាចេញពីក្រុមហ៊ុន

-  ធានាជួសជុលរយៈពេល 6ខែ លើគ្រឿងបន្លាស់

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=_SWWOiCWFFo