មេបាញ់កិប TOLSEN ទំហំ 10″

$4.00

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

មេបាញ់កិប

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 43001

-  ប្រភេទ៖  មេបាញ់កិប

* សមត្ថភាពកិបបានទំហំ៖

-  2.4 លី(mm) 

-  3.2 លី(mm)

-  4 លី(mm)

-  4.8 លី(mm)

-  ទម្ងន់ ៖  558g

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=Oeufee3shUs