ស្នប់សប់កង់ទ្បាន​ កំលាំង ​250W

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

#ស្នប់សប់កង់ទ្បាន​ កំលាំង ​250W

ម៉ូដែល ៖ HOPSON បច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារ

-  ប្រភេទ៖ ម៉ូទ័រសប់កង់ទ្បាន

-  ភ្លើងចូល DC 12V

-  កំលាំងខ្លាំង ៖ 250W

-  បង្ហូខ្យល់៖ 45-50លីត្រ  ក្នុងមួយនាទី(អាចសប់កង់ពេញ 2.5គីទ្បូក្នុងរយៈពេល2-3នាទី)

-  កំលាំងសំពាធ៖ 100PSI

-  មានអំពូលភ្លើងLED 4គ្រាប់ធ្វើអោយភ្លើច្បាស់ល្អនៅពេលយប់កង់ពេលយប់

-  មានខ្សែស្នប់ប្រវែង0.58ម៉ែត្រ​និងខ្សែដូតនិងឌុយរុនដោតបារីប្រវែង3ម៉ែត្រ

-  មានថែមខ្សែតពណ៌ក្រហមប្រវែង 2.5 ម៉ែត្រ

-  មានទំនង់ស្រាលស្រួលកាន់ 2.7គីទ្បូ

* ទំហំរូបរាង 

-  បណ្តោយ ៖ 2​.55 តឹក(255mm)

-  ទទឹង ៖ 1.05 តឹក(105mm)

-  កំពស់ ៖   1.5  តឹក(150mm)

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://youtu.be/ELslWFhAW3w