ជើងទម្រកុំព្យូទ័រ បទបាន 360ដឺក្រេ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ជើងទម្រកុំព្យូទ័រ បទបាន 360ដឺក្រេ

**លក្ខណះពិសេស៖

-  ងាយស្រួលបទគ្រប់ទម្រង់ដែលលោកអ្នកត្រូវការ

-  អាចផ្ទុកទំងន់បានដល់ ៖ 6 គីទ្បូ

-  អាចដាក់ Laptop បានដល់ទំហំ 17” (អ៉ីង)

-  មានកង្ហារ២គ្រាប់ ៖ អាចជួយអោយកុំព្យូទ័រត្រជាក់និងប្រើបានយូរ កុំអោយក្តៅឆេះ Board 

-  មានបន្ទះសម្រាប់ដាក់ Mouse 

-  ក្រៅពីទម្រកុំព្យូទ័រ អាចដាក់ទូរស័ព្ទមើលបានដូចជា iPad , ម្ហូបញុំលេង ។ល។

-  មានទំនង់ស្រាលស្រួលកាន់ 1.4គីទ្បូ