ទ្បាមកោស កញ្ចក់ និងការ៉ូ

$1.75

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ទ្បាមកោស កញ្ចក់ និងការ៉ូ

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 30006

-  ប្រភេទ៖  ទ្បាមកោស

* សមត្ថភាព៖

- កោស កញ្ចក់

- កោស ការ៉ូ

* ទំហំ ៖ 100*18.5*0.4mm (លី)