ក្បាលតមួលខ្ចៅឈុត 8mm(លី)

$1.63

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ក្បាលតមួលខ្ចៅ 8mm(លី)

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 77843

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលតមួលខ្ចៅ

* សមត្ថភាព៖

- មួលខ្ចៅបាន 8mm(លី)

- ប្រវែង : 65mm(លី)