ក្បាលតផ្លែស្វាន (1.5mm-10mm)លី

$3.25

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ក្បាលតផ្លែស្វាន (1.5mm-10mm)លី

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 79160

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលផ្លែស្វាន

* សមត្ថភាព៖

- អាចចាប់ផ្លែស្វាន (1.5mm-10mm)លី