ក្បាលតផ្លែស្វាន (1.5mm-13mm)លី

$3.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 

ក្បាលតផ្លែស្វាន (1.5mm-13mm)លី

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 79161 

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលផ្លែស្វាន

* សមត្ថភាព៖

- អាចចាប់ផ្លែស្វាន (1.5mm-13mm)លី