ដង្កាប់មាត់សេក 250mm(លី) 10"

$4.50

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កាប់មាត់សេក 250mm(លី)  10" 

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 10014 

-​ ​ ប្រវែង  250mm (លី)

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់មាត់សេក