ដង្កាប់មាត់សេក 250mm(លី) 10" សំរាប់ការងារធ្ងន់ៗ

$5.25

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កាប់មាត់សេក 250mm(លី)  10" 

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 10029 

-​ ​ ប្រវែង  250mm (លី)

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់មាត់សេក

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក Crv រឹងនិងស្វិតល្អប្រើសំរាប់ការិទ្ធធ្ងន់ៗ