កន្រ្តៃកាត់ដែក 450mm(លី),18"

$13.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់ដែក  450mm(លី),18"

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃកាត់ដែក

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 10061 

-  ទំហំដងប្រវែងដង  ៖  450mm(លី)

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក CrV blade, black finish