ស្រោមដៃធ្វើការងារ

$1.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ស្រោមដៃធ្វើការងារ 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ស្រោមដៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 45010 

* សមត្ថភាព៖

- ល្អនិងងាយស្រួលពាក់បំពេញការងារ