រណារអាដែក 300mm(លី), 12"

$3.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

រណារអាដែក 300mm(លី), 12" 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  រណារ​

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 30052 

* សមត្ថភាព៖

-លក្ខណៈពិសេស ៖ ​មានដងជ័រងាយស្រួលកាន់អា