រណារអាមែកឈើរ បត់បាន 180mm(លី)

$4.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

រណារអាមែកឈើរ បត់បាន 180mm(លី) 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  រណារ​

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 31014 

* សមត្ថភាព៖

 - ទំហំផ្លែ៖  1.8តឹក និងកំរាស់ 1.2លី

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ​មានដងជ័រងាយស្រួលកាន់អា