កន្រ្តៃហូតខ្សែភ្លើង និងកៀបកូស Tolsen​

$7.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃហូតខ្សែភ្លើង និងកៀបកូស Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   38048 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំ៖  2តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ​​មានដងជ័រផ្លាស់ស្ទិចងាយស្រួលកាន់ហូតខ្សែ និងកៀបខ្សែ