មេកឹប Tolsen​

$4.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

មេកឹប Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កឹប

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   43022 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំគ្រាប់កឹប៖  4-8mm

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ងាយស្រួលកឹប សំរាប់បាញជាមួយឈើ 

 **ចំនុចពិសេស៖ សូមចុចលើ និមិត្តសញ្ញារូបវីដេអូ នៅលើរូបភាពធំខាងលើ ផ្នែកខាងក្រោមស្តាំ ដើម្បីពិនិត្យមើលភាពពិតជាក់ស្តែងនៃផលិតផល  ឬ

https://www.youtube.com/watch?v=ijTpHBGpOwA