ទួណឺវីស 4 ក្នុង 1 Tolsen​

$2.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ទួណឺវីស 4 ក្នុង 1 Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ទួណឺវីស

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   20037 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំផ្លែ ៖ • SL: 3×0.6x38mm, 5×1.0x38mm PH: PH0x38mm, PH1x38mm

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ មុខទួណឺវិសស្វិត និងរឹងល្អ