សោតាន់ 8 ក្នុង 1 Tolsen​

$4.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

សោតាន់ 8 ក្នុង 1 Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  សោ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   20059

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំសោ ៖ T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 និង T40

-  ដងសោប្រវែង ៖ 13cm (1.3តឹក)

-  ទម្ងន់សោ ៖ 170g

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ មុខសោស្វិត និងរឹងល្អ ( Cr-v, heat treated និង chrome plated)