ដង្កាប់ 160mm, 6″Tolsen​

$3.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កាប់ 160mm, 6″Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   10000

-  ទំហំប្រវែង៖​  160mm(លី)

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក Forged steel, nickel finish និងមានដងផ្លាសស្ទិច ងាយស្រួលកាន់មិនឈឺដៃពេលមួល