កន្រ្តៃកាត់ម៉ែកឈើ 200mm(លី)Tolsen​

$3.75

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់ម៉ែកឈើ 200mm(លី)Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  31021

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំប្រវែង ៖ 200mm(លី)

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ មុខកន្រ្តៃមុត និងរឹងល្អ