ដែកដាប់មុខសំប៉ែត រង្វង់ 16(លី)Tolsen

$3.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដែកដាប់មុខសំប៉ែត រង្វង់ 16(លី)Tolsen 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដែកដាប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 25086    

* សមត្ថភាព៖

-  ដងកូរប្រវែង ៖(មុខxរង្វង់xបណ្តោយ)22x16x250mm(លី)

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពី Carbon steel